Udskriv denne side

Generalforsamling


Indkaldelse til ordinær Generalforsamling:

Tid: Mandag den 14. marts 2022 kl. 19:00
Sted: HEP- Huset, Carlsbergvej 4, Stenløse.

Dagsorden:


1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om lokalforeningens virke i det forgangne år.

3. Godkendelse af regnskab 2021
.
4. Behandling af eventuelle indkomne forslag, der skriftligt er tilgået lokalforeningens
bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5. Frelæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år:
Forslag:
a. Birkegårdens Haver, Ruds Vedby, maj/juni 2022.
b: Røsnæs med Danmarks største vingård, med frokost, september.
c. Jernbanemuseet Odense.
d. Hedeland.

6. Valg af bestyrelse.
På valg er:
Lillian Lindhardt, tager imod genvalg.
Ole Søeberg, tager imod genvalg
.
7. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
vælges som en 1. suppleant og en 2. suppleant.

8. Valg af kritisk revisor
Genvalg af Peter Labæk.

9. Eventuelt.