Udskriv denne side

Generalforsamling

Beslutningsreferat for Egedal Lokalafdelings generalforsamling d. 28/1- 2020

Punkt Beslutning
Valg af dirigent
(Navn og adresse inkl. e-mail)
Peder Alsted Kristiansen
Rådhusvænget 3 ,1.th., 3650 Ølstykke
e-mail: kirsten-peder@post.tele.dk

Bestyrelsens beretning
Beretningen godkendt.

Regnskab
Regnskab for året 2019 godkendt

Behandling af evt. indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag

Valg af bestyrelse:

Erik Munk Cordua
Inge Overby
Mogens Christiansen
Lene Askevig
Alfred Snoghøj Rasmussen

Valg af bestyrelsessuppleanter

Inga Søeberg
Britta Ottosen


Valg af en kritisk revisor

Peter Labæk

Eventuelt
Intet blev drøftet under eventuelt


Dato: 7/2-2020, Underskrevet:
Peder Alsted Kristiansen , Dirigent