Udskriv denne side

Generalforsamling

Diabetesforeningen

Beslutningsreferat fra generalforsamling i
Egedal lokalforening/gruppe

Generalforsamlingen blev afholdt d. 26/02/18.

Valg af dirigent
Peder Alsted Kristiansen, Kornvænget 38, 3650 Ølstykke
E-mail: kirsten-peder@post.tele.dk

Bestyrelsens beretning

Godkendt

Regnskab
Godkendt

Behandling af evt. indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

Valg af bestyrelse:

Britta Ottosen
Inge Overby
Lene Askevig
Mogens Christiansen

Valg af bestyrelsessuppleanter

1. suppleant: Inga Søeberg
2. suppleant: Kathe Larsen


Valg af en kritisk revisor
Peter Labæk

Eventuelt

Intet