Udskriv denne side

Arrangementer

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag d. 26. februar i HEP-Huset Carlsbergvej 4, Stenløse.

KL. 19.00: Aftenen indledes med foredrag af Henrik Aunstrup om sit liv med diabetes.
Hertil serveres te/kaffe.

kl. 20.00: Generalforsamling med flg. dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Godkendelse af regnskab

4. Fremlæggelse af aktivitetsplan for det kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er: Mogens Christiansen, Britta Ottosen, Lene Askevig, Inge Overby.
Alle modtager genvalg.

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
Conny Nyerup, Inga Søeberg
Begge modtager genvalg.

8. Valg af kritisk revisor:
På valg er: Peter Labæk
Modtager genvalg.

9. Eventuelt.

Vi laver i løbet af året en række forskellige arrangementer, som både henvender sig til diabetikere, deres pårørende og andre interesserede.

Her på siden kan du følge med i hvad der sker, hvor og hvornår. I  kalenderen: diabetes.dk kan du desuden se andre arrangementer i Diabetesforeningens regi.

 


Kommende arrangementer:


Diabetescafe i Smørum.

Diabetescafeen i Smørum er sat i bero indtil videre.

Nye værter til at drive cafeen videre efterlyses. Henv. til Formand Mogens Christiansen: Telf. 27963423 eller e-mail: mo@christiansen.mail.dkDiabetescafe i Stenløse.

Diabetescafeen i Stenløse er sat i bero indtil videre.

Nye værter til at drive cafeen videre efterlyses. Henv. til Formand Mogens Christiansen: Telf. 27963423 eller e-mail: mo@christiansen.mail.dk
Motionstur i Buresøskovene:

Sædvanligvis den sidste søndag i måneden
Vi mødes som altid ved parkeringspladsen ved Buresø kl. 10.30 og begiver os ud på en dejlig tur i skovene omkring Buresø. 

Har du spørgsmål er du som altid velkommen til at kontakte Lillian Lindharth på 
telf. 22 78 36 35 

Vel mødt til lidt dejlig søndags motion